Xidmət

CASAMİA ŞİRKƏTİ KEYFİYƏTLİ MƏHSULLARLA MÜXTƏLİF EV, VİLLA VƏ İCTİMAİ YERLƏRİN TƏMIR İŞLƏRİNİ YÜKSƏK SƏVİYYƏDƏ YERİNƏ YETİRİR.