Xidmət

Xidmət

CASAMİA ŞİRKƏTİ KEYFİYƏTLİ MƏHSULLARLA MÜXTƏLİF MAL SATIŞI, EV, VİLLA VƏ İCTİMAİ YERLƏRİN TƏMIR İŞLƏRİNİ YÜKSƏK SƏVİYYƏDƏ YERİNƏ YETİRİR.